filosofia - Sivu 3

Rousseau-elämäkerta, filosofia ja julkaisut

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) oli kirjailija, filosofi, kasvitieteilijä, luonnontieteilijä ja muusikko, joka onnistui kyseenalaistamaan aikansa sosiaaliset ja poliittiset rakenteet. Hänen panoksensa...

Richard W. Paul Elämäkerta ja tärkeimmät tiedot

Richard W. Paul Hän oli filosofi, joka edisti sellaisen mallin kehittämistä, joka mahdollistaa kriittisen ajattelun taitojen systemaattisen kehittämisen. Hän oli...

Eettinen vastuu Merkitys, esimerkit

 eettinen vastuu se on implisiittisten tai nimenomaisten sopimusten täyttäminen siitä, mikä olisi sopiva ja kunnioittava toiminta alalla tai ammatissa. Sen tarkoituksena...

René Descartes Elämäkerta, filosofia ja julkaisut

René Descartes (1596-1650) oli ranskalainen filosofi, matemaatikko ja tiedemies, jonka merkittävin panos on geometrian kehittäminen, uusi tieteellinen menetelmä, Cartesian laki...

Eettiset relativismin ominaisuudet, tyypit ja kritiikki

eettinen relativismi se on teoria, jonka mukaan yhteiskunnan moraaliseen tasa-arvoon ei ole mitään absoluuttista yleissääntelyä. Näin ollen väitetään, että yksilön...

Filosofinen realismin historia, ajatus, haarat

filosofinen realismi Se on virta, jolla on useita ajatuslinjoja ja jossa todetaan, että esineet ovat riippumattomia tarkkailijasta. Vaikka royalistit etsivät...

Porfirio-puu, mitä se sisältää, mitä se toimii ja esimerkkejä

Porfyyripuu Se on saman nimen filosofisen ajattelijan luoma kaavio kolmannella vuosisadalla. Kaavio esittää sukupuolen, lajin ja yksilön välisiä suhteita niiden...

Deduktiiviset perustelut, tyypit ja esimerkit

 deduktiivinen päättely se on eräänlainen looginen ajatus, jossa erityinen johtopäätös tehdään yleisistä tiloista. Se on ajattelutapa, joka vastustaa induktiivista päättelyä, jossa...

Kriittiset rationalismin piirteet, edustajat

  kriittinen rationalismi on filosofinen metodologinen järjestelmä, joka yrittää muotoilla tietämyksen, inhimillisten toimien, ideoiden ja sosiaalisten instituutioiden järkevän selityksen periaatteet...