filosofia - Sivu 4

Mitä ja mitkä ovat epistemologiset virrat?

Niistä epistemologiset virrat tärkein erottamaan skeptisyys, dogmaattisuus, rationalismi, relativismi tai empirismi.Epistemologia on filosofian haara, joka vastaa tiedon tutkimisesta ilmiöksi. Tästä...

Mitkä ovat objektiiviset arvot? Tärkeimmät ominaisuudet

objektiivisia arvoja ovat ne, jotka ovat yksilön ulkopuolella, riippumatta heidän käsityksistään tai uskomuksistaan. Tämä tapa ymmärtää arvot on tyypillinen objektiivisuudelle...

Mitkä ovat korkeimmat loogiset periaatteet?

loogisia periaatteita ovat ne tilat, jotka ohjaavat ajatteluprosessia ja antavat järjestystä, järkeä ja tarkkuutta.Perinteisen logiikan mukaan nämä periaatteet ovat niin...

Mitkä ovat moraaliset hyveet? Tärkeimmät ominaisuudet

moraalisia hyveitä ovat ne ominaisuudet, joita ihminen on luonteeltaan tai hankkinut, joka johtaa häntä toimimaan moraalin mukaisesti. He tekevät siitä,...

Mitkä ovat erityiset ja yleiset ehdotukset? Tärkeimmät ominaisuudet

erityisiä ja yleisiä ehdotuksia ne ovat ehdotusluokkien pääluokitus. Aristoteles ehdotti niitä ja ne ovat osa logiikan tutkimusta.Aristotelainen logiikka määrittelee ehdotuksen...

Mitä filosofia tutkii? (Opiskelun kohde)

filosofia opiskella tietoa kaikilla sen muodoilla. Tällä tavoin se käsittelee olemassaolon, ajatuksen, arvojen, mielen ja kielen perusongelmia. Filosofia ajattelee, miten...

Mikä on päätelmä? Tyypit ja pääominaisuudet

päättely se on päätelmä tai lausunto, jossa otetaan huomioon todisteet tai tunnetut tosiasiat. Logiikassa päätelmä määritellään prosessiksi, jolla johdetaan loogisia...

Mikä on kokonaisuus? (Filosofia)

filosofiassa se on käsite, joka liittyy olemassaoloon, olemiseen. Lyhyesti sanottuna se voitaisiin määritellä sellaiseksi, joka on ja joka osallistuu olemiseen....

Mikä on Timokratia? Ominaisuudet ja käsitteet omaisuudesta

timocracia se on antiikin aikainen hallintojärjestelmä, jossa sen jäsenet ovat rajallisia kaikille niille kansalaisille, joilla on arvokkaita ominaisuuksia tai tietty...