filosofia - Sivu 2

Nykyaikaiset eettiset ominaisuudet ja edustajat

 moderni etiikka on filosofinen kurinalaisuus, jonka kautta tutkitaan moraalia, velvollisuutta, onnea, hyveitä ja mitä on oikein tai väärin ihmisen käyttäytymisessä. Sitä...

Thomas Kuhnin elämäkerta, paradigman käsite, muut tiedot

Thomas Samuel Kuhn Hän oli fyysikko, historioitsija ja filosofi 1900-luvun amerikkalaisesta tiedosta. Hänen tutkimuksensa antoi merkittävän panoksen tapaan ymmärtää, miten...

Kriittisen teorian alkuperä, ominaisuudet, edustajat ja heidän ajatuksensa

 kriittinen teoria se on ajatuskoulu, joka arvioi ja tuomitsee sosiaaliset ja kulttuuriset tosiasiat ihmis- ja yhteiskuntatieteistä lähtien. Se syntyi filosofeista, jotka...

Talet of Miletus Biografia, panokset, ajatus

Talet of Miletus (623-540 a.C.) oli filosofi ja suuri kreikkalainen ajattelija, joka myös uskaltautui matematiikkaan, geometriaan, tähtitieteeseen ja fysiikkaan. Hänet...

Solipsismin historia, ominaisuudet ja edustajat

Solipsismi se on ajatuksen tai filosofisen virran muoto, jonka pääasiallinen ennakkoasetus on se, että ihmisen ainoa varmuus on oman mielensä...

Hypoteettinen syllogismi Pääominaisuudet (esimerkkien kanssa)

hypoteettinen syllogismi on sellainen, joka alkaa useista hypoteeseihin perustuvista tuomioista ja päätyy lopulliseen päätelmään, kun ne liittyvät toisiinsa. Se on...

Syllogismirakenne, säännöt, tilat ja esimerkit

 syllogism se on eräänlainen deduktiivinen argumentaatio, joka alkaa globaalista kategorisesta lähestymistavasta, jolla saavutetaan tietty ja päättäväinen lähestymistapa. Looginen päättely par excellence...

Saint Thomas Aquinas Elämäkerta, filosofia, osallistuminen

Saint Thomas Aquinas (1225-1274) oli teologi, kirkon lääkäri, Dominikaaninen friar, katolinen pappi ja yksi vaikutusvaltaisimmista scholastismin filosofeista. Hänen ajatuksensa on...

San Agustín de Hiponan elämäkerta, filosofia ja kommentit

Hippon Saint Augustine (354-430) oli filosofi ja kristillinen teologi, jota pidettiin yhtenä vaikutusvaltaisimmista pyhistä sekä katolilaisuudessa että länsimaisessa filosofiassa. Hän...