Yleinen kulttuuri - Sivu 4

Espanjankielisten kansojen leksikaaliset ja kulttuuriset variantit

Espanjankielisten kansojen leksikaaliset ja kulttuuriset vaihtoehdot ne ovat osa kielen ja kulttuurin mukautuksia, joita tapahtuu kaupungeissa ja alueilla, joilla puhutaan...

Yleisarvojen luokitus ja esimerkit

yleismaailmallisia arvoja ne ovat arvoja, joita sovelletaan kaikenlaisiin ihmisiin riippumatta heidän sosiaalisesta, etnisestä tai kulttuurisesta alkuperästään. Arvoa pidetään yleismaailmallisena, kun...

Transsendenttisten arvojen määrittely, Max Scheler ja esimerkit

Sitä kutsutaan transsendenttiset arvot niille ihmisoikeuksien mukaisille perusperiaatteille, jotka nimensä mukaan kykenevät ylittämään ajan ja ylittämään sukupolvien väliset esteet. Näiden...

Ominaiset eettiset arvot, ero moraalisten arvojen ja esimerkkien kanssa

eettiset arvot ovat ne, joille on tunnusomaista yksilöiden käyttäytymisen mallinnus, jonka tarkoituksena on ohjata ihmisiä toimimaan asianmukaisesti suhteessa yhteiskuntaan ilman,...

Sosiokulttuuristen arvojen ominaisuudet ja 19 esimerkkiä

arvot sosiokulttuurinen ovat joukko sääntöjä, periaatteita ja uskomuksia, jotka ohjaavat ihmisen käyttäytymistä yhteiskunnassa.Heidät opetetaan passiivisesti jo varhaisesta iästä lähtien, koska...

Luonnolliset uskonnolliset arvot, merkitys ja esimerkit

uskonnolliset arvot ne ovat eettisiä periaatteita ja kaikkea sellaista käyttäytymistä, jonka henkilö ottaa omaksumansa uskonnon mukaan. Tällaiset arvot liittyvät yleensä...

Poliittisten arvojen tyypit ja esimerkit

poliittiset arvot Ne ovat arvoja, joita jokaisella on, mikä auttaa ymmärtämään politiikkaa tavalla tai toisella. Tämän käsitteen mukaan poliittinen arvo...

Henkilökohtaiset arvot, koulutus, merkitys ja esimerkit

henkilökohtaisia ​​arvoja ovat ne, jotka määrittävät ja sijoittavat yksilön ympäristöönsä ja sen ulkopuolelle. Nämä ovat ominaisuuksia, jotka saavutetaan kehittämällä yksilöllisiä...

Ominaisuudet organisaation arvot, toteutus, merkitys ja esimerkit

organisatoriset arvot Niitä pidetään tärkeimpinä perusteina harmonian ja siten organisaation korkean tuottavuuden luomiseksi. Kestävyys, oppiminen, kurinalaisuus ja itsekritiikki ovat eräitä merkittävimpiä...