Henkilökohtaiset arvot, koulutus, merkitys ja esimerkithenkilökohtaisia ​​arvoja ovat ne, jotka määrittävät ja sijoittavat yksilön ympäristöönsä ja sen ulkopuolelle. Nämä ovat ominaisuuksia, jotka saavutetaan kehittämällä yksilöllisiä ja kollektiivisia psyko-affektiivisia kykyjä.

Nämä arvot määräytyvät sosiokulttuuristen tekijöiden, kunkin yksilön erityisen kasvatuksen ja ehkä geneettisen taipumuksen perusteella. On arvioitu, että henkilökohtaiset arvot voivat johtaa yhtenäiseen olemassaoloon.

Tavoitteena on, että tämä olemassaolo suuntautuu yksittäisten tavoitteiden saavuttamiseen ja että henkilö onnistuu muuttumaan, mieluiten positiiviseksi, yhteisössä ja ympäristössä. Vankka henkilökohtainen arvo synnyttää itsemääräämisoikeuden kehittymisen vaikeuksiin ja niiden voittamiseksi.

Onnellisuus on olemassaolon olennainen tavoite, joka saavutetaan itsetuntemuksella, joka määräytyy pääasiassa yksilön kyvyn avulla yhdistää elämäänsä henkilökohtaisiin arvoihinsa.

indeksi

 • 1 Sosialisointiprosessit
 • 2 Henkilökohtaiset arvot
  • 2.1 Kestävä
  • 2.2 Absoluutit
  • 2.3
  • 2.4 Tyytyväinen
  • 2.5 Orgaaniset
  • 2.6 Voidaan sijoittaa
  • 2.7 Ylivoimainen
  • 2.8 Erilaistimet
  • 2.9 Kompleksit
 • 3 Miten ne muodostuvat?
  • 3.1 Deontologia ja etiikka
 • 4 Tärkeys
 • 5 Esimerkkejä henkilökohtaisista arvoista
  • 5.1 Usko
  • 5.2 Kurinalaisuus
  • 5.3 Kohteliaisuus
  • 5.4 Kiitollisuus
  • 5.5 Lojaalisuus
  • 5.6 Kestävyys
  • 5.7 Itsemääräämisoikeus
  • 5.8 Itsevalvonta
  • 5.9 Empatia
  • 5.10 Passion
  • 5.11 Suvaitsevaisuus
  • 5.12 Kärsivällisyys
  • 5.13 Myötätunto
  • 5.14 Solidaarisuus
  • 5.15 Vapaus
  • 5.16 Varovaisuus
  • 5.17 Oikeus
  • 5.18 Rehellisyys
 • 6 Viitteet

Sosialisointiprosessit

Sosialisointiprosessit lapsuudesta aikuisuuteen määrittävät jossain määrin kunkin yksilön arvojen asteikon, erityisesti henkilökohtaiset arvot.

Tämä johtuu siitä, että jokainen ihminen - yleisesti koettelemuksesta ja virheestä - tunnistaa, mitkä ovat arvot, jotka helpottavat rinnakkaiseloa ja lisäksi ajavat kohti itsetuntoa.

Yksilön asenne tekee eron ennen kuin se saavuttaa tavoitteensa tai ei.

Hänen täytyy rakentaa arvojen ja uskomusten järjestelmä, joka kannustaa häntä kiipeämään tikkaiden portaita, jotka johtavat hänet saavuttamaan tavoitteensa ilman suuria emotionaalisia kustannuksia ja takaamaan tukiverkostonsa, innoittamalla muita arvostamaan tilaisuuden tunnetta. 

Henkilökohtaiset arvot

kestävä

Yleensä ne pysyvät ajoissa. Kun ne on yhdistetty yksilöön, ne ovat tuskin menetettyjä, koska niistä tulee osa heidän persoonallisuuttaan.

absolutes

Ne eivät ole jaettavissa; toisin sanoen ne kattavat kaiken sen merkityksen. Niitä ei voida vähentää, koska et voi käyttää arvoa puoleen.

taottava

Ne voivat muuttua kokemusten tai olosuhteiden mukaan ja siirtyä niiden ensisijaisesta asemasta muille. Tämä joustavuus ei tarkoita, että niitä voidaan manipuloida mukavasti.

antoisa

Sen käytäntö tuottaa etuja ja tyytyväisyyttä yksilöön. Luonteeltaan jokaisen ihmisen pitäisi edetä oikein ja olla heidän ikäisensä palveluksessa; Tämä antaa rauhan ja rauhan tunteen.

orgaaninen

Henkilökohtaiset arvot ovat harmonisia ja johdonmukaisia ​​ihmisen luonteen kanssa.

Ne voivat olla hierarkkisia

Sen merkitys on rakennettu ajan myötä. Yksilön tärkeimmät tai ensisijaiset arvot pystytetään olosuhteiden mukaan ja sijoitetaan niiden soveltamisen tarpeen mukaan.

Elämän hetkessä ensimmäiset sijainnit voivat tapahtua toiselle tasolle, koska syntyy uusia tilanteita, jotka ansaitsevat muita arvoja areenalla.

ylivertainen

Arvot ulottuvat konkreettiselle tasolle ja antavat merkityksen yhteiskunnalle ja ihmisen elämälle, mikä antaa heidän ajatuksiinsa liittyvän loogisen ja johdonmukaisen merkityksen.

differentiators

He profiloivat yksilöä ja erottavat hänet toisistaan ​​hänen toimiensa perusteella, joiden on vastattava hänen arvojärjestelmiään.

monimutkainen

Arvot ovat eri syiden alaisia, ja niiden soveltaminen edellyttää tuomioiden ja päätösten tekemistä, jotka ilmaisevat säädösten aitouden ja tarkoituksen..

Miten ne muodostuvat?

Henkilökohtaiset arvot saadaan, kun sosialisointiprosessi käynnistetään. Lapsuuden vaiheessa hyvän ja pahan tuntemus riippuu ulkoisista tekijöistä.

Toisin sanoen, varhaisvaiheessa perhe määrittelee käsityksemme siitä, mikä on oikein tai väärin palkitsemisrangaistuksen käsitteestä, esimerkiksi: rangaistus merkitsee kuuliaisuutta ja palkinto merkitsee tyytyväisyyttä.

Myöhemmin muilla aloilla, kuten koulussa, sosiaalinen järjestys määräytyy lakien ja asetusten mukaisesti; viranomaisen kunnioittaminen, hyväksynnän etsiminen ja velvollisuuksien, yksilöllisten ja kollektiivisten oikeuksien tunnistaminen ovat välttämättömiä tämän yhteisön aktiiviselle osalle.

Deontologia ja etiikka

Deontologisesta näkökulmasta yksilön sisäiset tehtävät hänen toimissaan - sekä sallituilla että niillä, joita ei ole - määräävät hänen omantunnonsa, koska hän rakentaa etiikkaan perustuvia henkilökohtaisia ​​arvojaan..

Etiikka vastaa antonomian arvoa ja asettaa vastuun yhteiskunnallisen olemuksen tietoisille teoille.

Kun ihminen käy läpi tämän vaihdon dynamiikan, hän rakentaa henkilökohtaisten arvojensa ohjelmiston niihin, jotka ohjaavat hänen toimintaansa ja ohjaavat hänen käyttäytymistään.

Tällä tavoin se muodostaa psykoefektiivisen ja sosiaalisen profiilin, joka osoittaa sen tavoitteiden kulun elämässä, sen jokapäiväisestä olemassaolosta aina kaikkein transcendentaalisiin päätöksiin.

tärkeys

-Henkilökohtaiset arvot ovat tärkeitä, koska ne riippuvat yksilön sijoittamisesta yhteiskunnan rinnakkaiseloon, jossa se vastaa elävää.  

-Ne ovat ratkaisevia päätöksiä tehtäessä, koska ne osoittavat sopivan polun kunkin henkilön ohjaavien periaatteiden mukaisesti.

-He pystyvät antamaan turvallisuutta ja edistämään johdonmukaisuutta, jolloin jokaisen yksilön toimet vastaavat ajattelua. Tämä saa ihmiset kunnioittamaan mielipiteitään, vaikka he eivät jaa niitä ja antavat heille mahdollisuuden ilmaista itseään pelkäämättä muiden tuomiota tai erimielisyyttä, kunhan se ei uhkaa muiden ihmisarvoa tai koskemattomuutta..

-Ne tarjoavat itsenäisyyttä, vakautta ja emotionaalista kypsyyttä, määrittelevät persoonallisuuden ja tukevat kunkin yksilön toimia täydellisen ja tasapainoisen elämän hyväksi.

-Niiden avulla ihmiset voivat suhtautua itsenäisesti muihin henkilöihin. Ne ovat väline rinnakkaiseloon ja sopeutumiseen eri ympäristöissä, joissa ne kehittyvät.

-Ne ovat opas, joka voi vaihdella ajan mittaan (koska jotkut voivat muuttua), mutta eivät oleellisesti, mutta sopeutua uusiin todellisuuksiin. Tällä tavoin ne sallivat muutosten prosessin assimilaatioprosessin olla traumaattisia, mutta kulkea orgaanisesti.

Esimerkkinä edellä esitetystä voidaan mainita: ammattimaiselle miehelle valta ja menestys voivat olla etusijalla, kun hän ei ole muodostanut perhettä; kun hän on isä, lapset ja perhe syrjäyttävät yleensä ensimmäiset elementit. Vaikka ammattilaisiin liittyviä arvoja ei tarvitse peruuttaa, ne voivat tulla toissijaisiksi.

Esimerkkejä henkilökohtaisista arvoista

On olemassa satoja henkilökohtaisia ​​arvoja, ja kukin niistä määräytyy sen mukaan, mitä kukin ihminen uskoo ja tuntee itselleen. Seuraavaksi mainitsemme joitakin henkilökohtaisia ​​arvoja niiden perusilmoituksineen:

usko

Se on arvo, joka ylläpitää ihanteita. Se antaa meille luottamusta ja turvallisuutta, ja se on energian ja kurinalaisuuden lähde, joka parantaa elämän merkitystä.

kuri

Säilyttää järjestyksen ja halu toistaa, mahdollistaa hyveiden kehittymisen ja lahjakkuuden ilmaisun.

kohteliaisuus

Sen avulla voidaan ilmaista kunnioitusta, hellyyttä ja huomiota toisiin

kiitollisuus

Mahdollistaa vastavuoroisuuden ja osoittavat kiintymystä sellaiselle henkilölle, joka on antanut apua epäitsekkäästi tapa ratkaista tilanne tai selviytyä siitä.

tarkkuus

Sen avulla voidaan ottaa vastaan ​​hankitut sitoumukset ja pitää ne ajoissa, välttäen pettymyksiä.

sinnikkyys

Se on henkilön kyky voittaa itsensä ja hänen rajoituksensa vaikeuksissa, ja vaatia ehdotetun tavoitteen saavuttamista.

itsemääräämisoikeus

Se on henkilökohtainen saavutus, joka antaa yksilölle mahdollisuuden hallita omaa elämäänsä kokemuksista ja riippumattomuudesta riippuen

itsehillintä

Se mahdollistaa itsesääntelyn ennen tilanteita, jotka voisivat muuttaa emotionaalista tasapainoa. Se pitää meidät turvassa seurauksista, joita ei ole syytä tehdä.

empatia

Empatia antaa yksilölle mahdollisuuden tunnistaa tai ymmärtää toisia ja niiden todellisuutta tukeakseen ja motivoida heitä.

intohimo

On hyve, että jokainen ihminen kokee luovuttamalla ruumiin ja sielun sille, joka täyttää ja täyttää sen, yrittäen tehdä sen täysin ja miellyttävästi.

toleranssi

Se on rinnakkaiselon välttämätön arvo, koska se pakottaa meitä kunnioittamaan ja epäilemään muiden uskomuksia, käytäntöjä tai ideoita, jotka eroavat toisistaan ​​omasta näkökulmastamme..

kärsivällisyys

Mahdollistaa haitallisten tai vaikeiden olosuhteiden olevan rauhallisia ja hillittyjä. Anna voimaa ja saada yksilö ymmärtämään tapahtumien luonne.

myötätunto

Vahvistaa solidaarisuuden arvoa ja mahdollistaa halukkuuden auttaa, lievittää tai vähentää muiden kärsimää vahinkoa.

solidaarisuus

Vahvistaa yhteistyökykyä useiden ihmisten välityksellä halukkuudesta tarjota apua ja yhteistyötä jonkin syyn vuoksi, olipa se sitten yhteinen.

vapaus

Anna yksilölle mahdollisuus toimia kriteeriensä mukaisesti ja ilmaista ajattelutapaansa.

varovaisuus

Vahvistaa kykyä olla itsevarma, maltillinen, oikeudenmukainen ja huomaavainen aina toimimalla varoen, kunnioittaen toisia ja ajattelemalla järkevästi.

oikeudenmukaisuus

Kallistakaa ihmistä toimimaan ja tekemään tuomioita, jotka perustuvat totuuteen ja antavat jokaiselle henkilölle, mikä hänelle kuuluu, oikeudenmukaisesti ja suuntautunut suojelemaan hänen arvokkuuttaan.  

eheys

Se antaa yksilölle mahdollisuuden olla luotettava henkilö muille.

viittaukset

 1. Bailón G Luis H. "Moraalisen kehityksen teoria" yhteiskuntatieteisiin. Haettu 12. maaliskuuta 2019 maksuosuuksista yhteiskuntatieteisiin: net
 2. "Kärsivällisyys arvona" olemuksessa ja ihmisessä. Haettu 12. maaliskuuta 2019 alkaen Ser y Humano: seryhumano.com
 3. Mosquera Ingrid Tolerance, joka on välttämätön arvo elämälle: miten voit työskennellä luokkahuoneessa ja kotoa? ”Unir Revista. Haettu 12. maaliskuuta 2019 Unir Magazine: unir.net
 4. Nozick Robert. "Filosofiset selitykset" Google-kirjoissa. Haettu 12. maaliskuuta 2019 Googlen kirjoista: google.co.ve
 5. Agostini Ivelisse "Moral Courage: Freedom" Pleasuresissa. Haettu 12. maaliskuuta 2019 osoitteesta Placerespr: com