Hallinto ja rahoitus - Sivu 2

Toiminnallinen apuohjelma Miten se lasketaan, mitä se toimii ja esimerkki

operatiivista voittoa se on kirjanpitoarvo, joka mittaa yrityksen pääkaupankäynnin kautta saamaa voittoa lukuun ottamatta korkoja ja veroja koskevia vähennyksiä. Tämä...

Bruttokate siitä, mitä se koostuu, miten se lasketaan, esimerkkejä

bruttokate, Tunnetaan myös bruttotulona tai myyntivoittoina, ja se on voitto, jonka yritys saa, kun se on vähentänyt tuotteidensa valmistukseen ja myyntiin...

Kirjanpitotyyppien ja esimerkkien käyttäjät

kirjanpidon käyttäjille ovat kaikki ne henkilöt tai organisaatiot, jotka eri syistä vaativat yrityksen taloudellisten tietojen käyttöä. Vaikka hallintoyksiköt ovat tärkeitä...

Vastaavat yksiköt, joita he palvelevat, laskevat ja esimerkkejä

 vastaavia yksiköitä tuotanto vastaa valmiiden yksiköiden lukumäärää artikkelissa, joka teoriassa olisi voinut tuottaa yrityksen, koska suorien materiaalien, suorien työvoiman ja...

Komentoyksikön ominaisuudet, merkitys, edut ja esimerkki

ohjausyksikkö hallintoperiaatteella todetaan, että virallisen organisaation yksikön alaisuudessa ei saa vastaanottaa tilauksia ja ilmoittaa useammalle kuin yhdelle esimiehelle. Sen tarkoituksena...

Kustannusten tyypit ja niiden ominaisuudet (esimerkeillä)

kustannukset Yhtiö viittaa erilaisiin rahapoliittisiin arvoihin, joilla on kaikki tekijät, joita yhtiön on kehitettävä toimintansa kehittämiseksi ja jotka eivät ole...

Liiketoiminnan eettiset periaatteet, merkitys yhteiskunnalle ja todelliset tapaukset

liiketoiminnan etiikka se on filosofian haara, joka on omistettu organisaation sisällä syntyvien moraalisten periaatteiden tutkimiselle yhteiskunnan parantamiseksi. Tähän sisältyy ryhmän...

Riippuvuuden teoria etukäteen, tilat

riippuvuuden teoria se perustuu keski-perifeeriseen malliin, jossa todetaan, että eräiden maiden (syrjäisimpien maiden) köyhyys johtuu historiallisesta epäedullisesta asemasta verrattuna tehokkaimpiin...

Kustannusperiaate Periaatteet, sovellukset ja esimerkit

 kustannusteoria Taloustieteilijät käyttävät sitä kehyksenä, jonka avulla voidaan ymmärtää, miten yritykset ja yksityishenkilöt jakavat resurssitsa pitääkseen kustannukset alhaisina ja voiton korkeana....