Tiedonannon ylivoimaisuus 8 Syyt sen merkitykseenviestinnän transsendenssi on se, että se on tapa, jolla ajatukset ja tiedot välitetään yhdeltä henkilöltä toiselle, vaikka keskustelukumppanit eivät ole samassa tilassa tai ajanjaksossa.

Viestintä on yksi ihmisen tärkeimmistä prosesseista. Tämän ansiosta voidaan selittää kunkin yksilön mielen sisältö ja tehdä ymmärtämistä.

Tämän käsityksen ansiosta ihmiset lähestyvät, myötävaikuttavat ja luovat suhteita. Viestintä on minkä tahansa operatiivisen organisaation perusta: parista ja perheestä, yhtiöstä tai yhteiskunnasta.

Vaikka koko viestintäprosessi on tärkeä, on korostettava vaihdettavan tiedon roolia.

Mainittua informaatiota ei lähetetä ainoastaan ​​lähettäjältä vastaanottimelle, vaan myös se analysoi sen; Tällä tavoin oppimisprosessi suosii.

8 syytä viestinnän merkitykseen

Viestintä on olennainen osa ihmistä. Tämä prosessi on niin upotettu yhteiskuntiin, että se on melkein heijastus.

Eli monta kertaa ihmiset kommunikoivat pysäyttämättä ajattelematta, että he toteuttavat kommunikaatiota.

Seuraavassa kuvataan tärkeimmät syyt viestinnän tärkeydelle:

1 - Tietovirta

Viestintä on jatkuvaa tiedonsiirtoa yksilöltä toiselle. Tämä on elintärkeää, sillä tällä tavoin taataan, että tieto ei kuole henkilön kanssa, vaan että se välitetään sukupolvelta toiselle.

Esimerkiksi Aristoteleen (kreikkalaisen filosofin, 384-322 eKr.) Tutkimukset on ilmoitettu nykyisille sukupolville kirjoittamalla ja kääntämällä.

Joissakin tapauksissa tiedonkulku on yksisuuntainen. Tämä tarkoittaa, että lähettäjä lähettää ideoita yhdelle tai useammalle vastaanottimelle. Vastaanottimet eivät kuitenkaan pysty vastaamaan lähettäjälle.

Tämä on sellainen viestintä, joka yleensä muodostetaan joukkotiedotusvälineiden (sanomalehti, televisio, radio) kanssa. On huomattava, että tekniikan kehittyessä nämä tiedotusvälineet pyrkivät olemaan vuorovaikutteisempia.

2- Oppiminen

Oppiminen on yksi viestinnän vaikutuksista. Tämä tapahtuu tiedonkulun ansiosta. Tämä tekijä on merkityksellinen, koska sen kautta yhteiskunnat voivat edetä.

Kun ihminen kommunikoi, se saa tietoa joko tahallisesti tai passiivisesti.

Esimerkiksi luokassa luodaan viestintäprosessi opettajan ja opiskelijoiden välille. Tietojen vaihto tapahtuu ja sitä opitaan tahallisesti.

Passiivisen oppimisen tapaus tapahtuu, kun romaania luetaan ja kirjoittaja antaa todellisen tiedon. Tällä tavoin tieto on hankittu tuntematta sitä.

3. Ihmissuhteiden kehittäminen

Viestintä mahdollistaa ihmisten välisten siltojen muodostamisen, mikä suosii ihmissuhteiden kehittymistä.

Kommunikaatioprosessin aikana syntyvien ideoiden, tietojen ja mielipiteiden vaihto mahdollistaa ihmisten ymmärtävän toisiaan paremmin. Tästä seuraa, että viestintä on yhteiskuntien kehityksen perusta.

Lisäksi, kun suhde on luotu, viestintä auttaa myös säilyttämään sen luomalla yhteenkuuluvuutta yksilöiden välillä.

4 - Näyttely ja ideoiden selitys

Monissa tapauksissa ihmisiä pyydetään selittämään syyt, miksi he toimivat tietyllä tavalla tai joilla on tietty mielipide. Näissä hetkissä viestinnän ansiosta ajatuksen sisältö voidaan altistaa.

Silloin yksilö voi viestinnän kautta tehdä ideoitaan tunnetuksi ja selittää niitä tarvittaessa.

5. Ryhmätyön suunnittelu ja organisointi

Tehokas viestintä on yksi ryhmän toiminnan suunnitteluun ja organisointiin liittyvistä näkökohdista.

Kommunikaatioprosessin avulla ihmiset voivat päästä sopimuksiin, joiden avulla he voivat kehittää tiettyjä tehtäviä helpommin ja nopeammin.

Esimerkiksi yhtiössä viestintä yksiköiden välillä on välttämätöntä, jotta kummankin yksikön ponnistelut voidaan koordinoida. Tällä tavoin organisaation kapasiteetti ja tuottavuus maksimoidaan.

6. Päätöksenteko

Päätöksentekoa suosivat tiedonvaihdon aikana tuotettujen tietojen vaihto.

Kun ihmiset asettavat ideoitaan yhteisesti, he voivat tietää saman näkökulman eri puolia. Näiden tietojen avulla on helpompi valita eri vaihtoehdoista, jotka voidaan esittää vastaamaan samaan ongelmaan.

7. Johtajuuden perusta

Tehokas viestintä luo johtajia. Henkilö, joka pystyy välittämään mielipiteensä ja muille ymmärtämään, että se voi tulla johtajaksi.

Tämän lisäksi viestintä luo suhteita johtajien ja niiden seuraajien välille. Sen avulla voidaan vaihtaa ideoita keskenään, jotta alaiset voivat tarvittaessa antaa neuvoja johtajalle tai päinvastoin.

Tällä tavoin johtaja saa seuraajiensa luottamuksen, poistaa niiden väliset esteet ja suosii yhteisten tavoitteiden saavuttamista..

8- Motivoiva elementti

Idean vaihtamisen lisäksi viestintä voi olla motivaation lähde.

Ilmeisin esimerkki tästä on kuuluisat motivaatiokeskustelut, jotka kannustavat ihmisiä täyttämään unelmansa.

Meillä on kuitenkin jokapäiväisissä tilanteissamme jokapäiväisiä tilanteita, joissa viestinnän merkitys motivoivana tekijänä paljastuu.

Esimerkiksi, kun ystävälle annetaan neuvoja, kun henkilö onnitellaan saavutuksistaan ​​tai kun joku käsketään jatkamaan työskentelyään vaikeuksista huolimatta.

viittaukset

  1. Viestintä: Merkitys, tarkoitus, merkitys ja periaatteet. Haettu 27. syyskuuta 2017 osoitteesta yourarticlelibrary.com
  2. Viestinnän merkitys. Haettu 27. syyskuuta 2017 osoitteesta uic.blackboard.com
  3. Viestinnän merkitys organisaatiossa. Haettu 27. syyskuuta 2017 osoitteesta managementstudyguide.com
  4. Hyvä viestintä. Haettu 27. syyskuuta 2017 alkaen michaelpage.co.uk
  5. Mikä on viestintä? Haettu 27. syyskuuta 2017 osoitteesta study.com
  6. Miksi viestintä on tärkeää? Haettu 27. syyskuuta 2017 osoitteesta careesearch.com.au
  7. Miksi viestintä on tärkeää ihmisen elämälle? Haettu 27. syyskuuta 2017 alkaen hopespeak.com